Hygienrutiner vid transport

 

 

Foto: Bengt Ekberg, SVA

VFK:s program

Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

Hygienrutiner vid transport

För att transportera foder eller foderråvaror skall transportföretaget från och med 1 januari 2006 vara registrerat hos Jordbruksverket samt uppfylla de lagkrav som finns i EU-förordning om foderhygien (EG 183/2005).

Nedan finns länkar till VFK:s tolkning av vilka rutiner transportföretagen bör införa och upprätthålla för att i enlighet med foderhygienförordningen ta ansvar för foderhygienen i sin del av foderkedjan.

SVA har tagit fram ett utbildningsmaterial om foderhygien och VFK:s rutiner, anpassat för åkerier och chaufförer (torra och blöta fodermedel och foderråvaror).

För mer information och vid frågor angående hygienrutiner vid transport av foder och foderråvaror samt utbildningsmaterial kontakta SVA:s Avdelningen för Kemi, Miljö och Fodersäkerhet

Copyright ® 2016 Veterinär Foderkontroll