Kontakt

 

 

Foto: Bengt Ekberg, SVA

VFK:s program

Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

Kontakt

VFK:s styrelse:

Leo Virta, Konvex - ordförande

Erik Forsberg, Nordic Sugar AB - ledamot

Anders Holmqvist, AAK Sweden AB - ledamot

Johan Ocklind, Fodermix - ledamot

Gina Kylin, Arla Foods - ledamot

Thomas Olsson, The Absolut Company - ledamot

Elisabeth Erichsen, Informationsansvarig

För frågor och kontakt med VFK:s styrelse, kontakta Leo Virta

VFK har ett nära samarbete med Avdelningen för Kemi, Miljö och Fodersäkerhet på SVA

För frågor som berör foderhygien eller foderrelaterade djurhälsostörningar, kontakta:

Magnus Thelander, Livsmedelsagronom, tel: 018-67 40 23

Erik Nordkvist, Agronom och Forskare, tel: 018-67 42 23

Copyright ® 2016 Veterinär Foderkontroll