Kontakt

 

 

Foto: Bengt Ekberg, SVA

VFK:s program

Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

Kontakt

VFK:s styrelse:

Vakant - ordförande

Erik Forsberg, Nordic Sugar AB - ledamot

Anders Holmqvist, AAK Sweden AB - ledamot

Hanna Nilsson, Konvex - ledamot

Gina Kylin, Arla Foods - ledamot

Pernilla Hultman, Lantmännen Agroetanol - ledamot

Elisabeth Erichsen, Informationsansvarig

För frågor och kontakt med VFK:s styrelse, kontakta Elisabeth Erichsen

VFK har ett nära samarbete med Avdelningen för Kemi, Miljö och Fodersäkerhet på SVA

För frågor som berör foderhygien eller foderrelaterade djurhälsostörningar, kontakta:

Magnus Thelander, Agronom, tel: 018-67 40 23

Erik Nordkvist, Agronom och Forskare, tel: 018-67 42 23

Copyright ® 2018 Veterinär Foderkontroll