Medlemmar

 

 

Foto: Bengt Ekberg, SVA

VFK:s program

Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

Copyright ® 2016 Veterinär Foderkontroll